Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

ID756
Author(s)Večerka, Radoslav
Title

Předchůdci slavistiky: Jan Hus

PublishedČeská slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 283-288
Editorred. svazku Emílie Bláhová … [et al.]
PublisherEuroslavica
Classifisation (EN)Subject areas
History of Slavonic Studies
Classifisation (RU)Тематические блоки
История славяноведения
Classifisation (CZ)Tematické bloky
Dějiny slavistiky
SoundexP1784; S8582
NoteSvazek je připraven ze sazby časopisu Slavia 67 (1998), č. 1/2
Typeperiodical
VolumeXII (1998)
HoldingsSee in WorldCat
PURLCitation link