Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

ID741
Author(s)Wollman, Slavomír
Title

Slovanská filologie 1998

PublishedČeská slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 269-274
Editorred. svazku Emilie Bláhová … [et al.]
PublisherEuroslavica
Classifisation (EN)Folklore. Literary scholarship. Culturology
Scope and Limits of Slavonic Studies
Classifisation (RU)Фольклористика. Литературоведение. Культурология
Диапазон и границы славяноведения
Classifisation (CZ)Folkloristika. Literární věda. Kulturologie
Okruh a hranice slavistiky
SoundexS8568; F3554
NoteSvazek je připraven ze sazby časopisu Slavia 67 (1998), č. 1/2
Typeperiodical
VolumeXII (1998)
HoldingsSee in WorldCat
PURLCitation link