Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

ID7358
Author(s)Walczak, Bogdan
Title

Przejawy integracji językowej w obrębie klasy politycznej Wielkiego Księstwa Litewskiego

PublishedZ polskich studiów slawistycznych. Seria 12, Językoznawstwo : prace na XV Międzynarodowy kongres slawistów w Mińsku 2013 (2012), 195–202
Editorkomitet redakcyjny Małgorzata Korytkowska (red. naczelny serii), Hanna Popowska-Taborska, Zofia Rudnik-Karwatowa, Janusz Siatkowski
PublisherKomitet Słowianoznawstwa PAN
Classifisation (EN)Linguistics
Slavic Languages and Cultures
Classifisation (RU)Языкознание
Славянские языки и культуры
Classifisation (CZ)Jazykověda
Slovanské jazyky a kultury
SoundexP1780; I0624; J0840; O0171; K4580; P1528; W0544; K4882; L5284
Typeperiodical
VolumeXV (2013)
HoldingsSearch in WorldCat
PURLCitation link