Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

ID7276
Author(s)Karlíková, Helena
Title

Poznámky k lexikálním výpůjčkám ve staroslověnštině a jejich reflexe v češtině a ostatních slovanských jazycích : (sémanticko-etymologická analýza)

PublishedSlavia : časopis pro slovanskou filologii. Česká slavistika : příspěvky k XV. mezinárodnímu sjezdu slavistů : Minsk 20.–27.8.2013 82 (2013) 1/2, 158–168
Classifisation (EN)Linguistics
Slavic Languages in Comparative, Historical and Spatial Aspects
Classifisation (RU)Языкознание
Славянские языки в сравнительно-историческом и ареальном аспектах
Classifisation (CZ)Jazykověda
Slovanské jazyky ve srovnávacích, historických a areálových aspektech
SoundexP1866; L5484; V1446; S8278; J0400; R7354; C8826; O0822; S8568; J0884; S8662; E0265; A0658
Typejournal
VolumeXV (2013)
URLwww.ceeol.com (homepage)
Holdings in Germanysee in EZB-Opac
HoldingsSee in WorldCat
PURLCitation link