Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

ID7268
Author(s)Furlan, Metka
Title

K identifikaciji zgodnjepraslovanske akrostatične deklinacije ijevskih samostalnikov

PublishedJezikoslovni zapiski : glasilo Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. Slovensko in slovansko 19 (2013) 1, 51–70
Classifisation (EN)Linguistics
Slavic Languages in Comparative, Historical and Spatial Aspects
Classifisation (RU)Языкознание
Славянские языки в сравнительно-историческом и ареальном аспектах
Classifisation (CZ)Jazykověda
Slovanské jazyky ve srovnávacích, historických a areálových aspektech
SoundexI0262; Z8426; A0478; D2456; I0840; S8682
Typejournal
VolumeXV (2013)
HoldingsSee in WorldCat
PURLCitation link