Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

ID6935
Author(s)Ševčenko, Larysa
Title

Aktyvni procesy v rozmovnomu styli ukrajins’koji movy : kuľturnyj prostir i movna svidomisť sociumu

PublishedSlov`jans’ki obriji. XIV Mižnarodnyj z`jizd slavistiv (10.09.–16.09.2008, Ochryd, Respublika Makedonija) : dopovidi (2008), 792–800
Editorvidp. red. O.S. Onyščenko
PublisherNacionaľna Akademija nauk Ukrajiny; Ukrajins’kyj komitet slavistiv; Nacionaľna biblioteka Ukrajiny imeni V.I. Vernads’koho
Classifisation (EN)Linguistics
Functional Styles, the Current Status and Perspectives
The Colloquial Functional Style in Slavic Languages
The Literary-Artistic Functional Style and Its Characteristics
Stylistics and Pragmatics
The Religious Functional-Stylistic Complex.
Classifisation (RU)Языкознание
Функциональные стили - состояние и перспективы
Разговорный функциональный стиль в славянских языках
Литературно-художественный функциональный стиль и его характеристика
Стилистика и прагматика
Религиозный функционально-стилевой комплекс.
Classifisation (CZ)Jazykověda
Funkční styly, současný stav a perspektivy
Hovorový funkční styl ve slovanských jazycích
Literárně-umělecký funkční styl a jeho charakteristika
Stylistika a pragmatika
Náboženský funkčně-stylový komplex.
SoundexA0426; P1788; R7866; S8250; U0476; K4527; P1782; M6600; S8268; S8860
Typeperiodical
VolumeXIV (2008)
HoldingsSee in WorldCat
PURLCitation link