Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

ID6702
Author(s)Živov, Viktor Markovič
Title

Referentnaja struktura i porjadok slov : dateľnyj samostojateľnyj v dvuch drevnich cerkovnoslavjanskich tekstach

PublishedRusskij jazyk v naučnom osveščenii (2008) 1, 5–56
Classifisation (EN)Linguistics
The Ethnogenesis of Slavs and the History of Slavic Languages in Connection with the History of Slavic Material and Spiritual Culture
Proto-Slavic and Its Dialects
Slavic Etymology
Old Church Slavonic, Its Dialectal Base and Territorial Variants
The Role of Old Church Slavonic in the Formation of Slavic Literary Languages
а Textological Analysis of Slavic Literary Monuments.
Classifisation (RU)Языкознание
Этногенез славян и история славянских языков в связи с историей славянской материальной и духовной культуры
Праславянский язык и его диалекты
Славянская этимология
Старославянский язык, его диалектная основа и территориальные варианты
Роль церковнославянского языка в формировании славянских литературных языков
Текстология славянских памятников.
Classifisation (CZ)Jazykověda
Etnogeneze Slovanů a dějiny slovanských jazyků v souvislosti s dějinami slovanské materiální a duchovní kultury
Praslovanština a její dialekty
Slovanská etymologie
Staroslověnština, její nářeční základ a územní varianty
Úloha církevněslovanského jazyka při utváření slovanských spisovných jazyků
Textologie slovanských památek.
SoundexR7376; S8274; P1724; D2256; S8682; D2400; D2764; C8746; T2482
Typejournal
VolumeXIV (2008)
HoldingsSearch in WorldCat
PURLCitation link