Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

ID6506
Author(s)Weingart, M.
Title

Methodický ráz literárněhistorické vědy české

PublishedKsięga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja II – Historja literatury = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section II – Histoire littéraire (1934), 168-169
PublisherKomitet Org. Zjazdu
Classifisation (EN)History of Literature
Classifisation (RU)История литературы (литературоведения)
Classifisation (CZ)Dějiny literatury
SoundexM6224; L5277; C8840
Typeperiodical
VolumeII (1934)
HoldingsSearch in WorldCat
PURLCitation link

More like this:

Počiatky slavistickej vedy na Slovensku / Tibenský, J.
Matija Murko a vybrané problémy literární vědy / Pospíšil, Ivo
Funkce historické vědy při řešení slavistické problematiky / Macůrek, Josef
Tendence vývoje české výslovnostní normy / Romportl, M.
Jeszcze raz w sprawie tzw. „porównawczych literatur słowiańskich“ / Moźejko, E.
Ješče raz ob etimologii naimenovanija cveta bosyj/busov / Moiseenko, Viktor
Jednotnost české literatury / Pražák, A.