Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

ID603
Author(s)Sabolová, Oľga
Title

K prekladu rámcových častí Urbanovej novely Za Vyšným mlynom do polštiny

PublishedStudia slawistyczne : z okazji XII Międzynarodowego Kongresu Slawistów w Krakowie (1998), 221-228
Editorpod red. Haliny Mieczkowskiej i Juliana Kornhausera
PublisherUniversitas
Classifisation (EN)Folklore. Literary scholarship. Culturology
Slavic Literatures from Modernism to the Present
Classifisation (RU)Фольклористика. Литературоведение. Культурология
Славянские литературы от модернизма до современности
Classifisation (CZ)Folkloristika. Literární věda. Kulturologie
Slovanské literatury od modernismu do současnosti
SoundexP1745; R7644; C4820; U0716; N6500; V8660; M6566; P1582
Typeperiodical
VolumeXII (1998)
HoldingsSearch in WorldCat
PURLCitation link

More like this:

Otázky uměleckého překladu do slovanských a ze slovanských jazyků / Kufnerová, Zlata
Problemăt za romantizma v bălgarskata literatura do Osvoboždenieto / Dinekov, P.
Staroslovienska literatúra a teória prekladu / Krošláková, Ema
Rytmicko-prozodické paralely slovenčiny, češtiny a poľštiny : (teoretické východiská) / Sabol, Ján
Otnošenije territorii Kijevskoj Rusi k territorii vostočnoj časti Velikoj Moravii v V-XI vv. / Bialeková, D.
Raně osvícenské myšlenkové předpoklady národního obrození ve východní části střední Evropy se zřetelem k Ukrajině / Pražák, R.
Textová povaha (charakter) staroslovanského evangelního překladu cyrilometodějského / Vajs, J.