Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

ID5641
Author(s)Daneš, F.
Title

Syntaktický model a syntaktický vzorec

PublishedČeskoslovenské přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii (1963), 115-124
Editorpřipravil Československý komitét slavistů ; hl. red. Bohuslav Havránek
PublisherČSAV
Classifisation (EN)Linguistics
Descriptive and Applied Slavonic Linguistics
Classifisation (RU)Языкознание
Дескриптивное и прикладное славянское языкознание
Classifisation (CZ)Jazykověda
Deskriptivní a aplikovaná slovanská jazykověda
SoundexS8624; M6250; S8624; V8740
Typeperiodical
VolumeV (1963)
HoldingsSearch in WorldCat
PURLCitation link

More like this:

Podaljšava-praslovanski izpridevniški besedotvorni vzorec / Furlan, Metka
A Semattic Model of Verbal Aspect / Kučera, H.
Towards a Model for Morphological Oppositions / Helden, W. A. Van
Tvorbeni model slovenskega knjižnega naglasa / Toporišić, Jože
Ontologicko-stylistický model romantického díla / Mathauser, Zd.
Bułgarski model neoromantyczny na tle modernizmu europejskiego / Dąbek-Wirgowa, Teresa
The Grammatical Role of Animacy in a Formal Model of Slavic Morphology / Rappaport, Gilbert C.