Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

ID4769
Author(s)Kotarska, J.
Title

Antypetrarkizm w poezji staropolskiej : rekonesans

PublishedLiteratura staropolska i jej związki europejskie (1973), 211-239
Editorpod red. J. Pelca
PublisherZakład narodowy im. Ossolińskich
Classifisation (EN)Science of Literature
The Typological Structure of Old Slavonic Literatures
Classifisation (RU)Литературоведение
Типологическая структура древнеславянских литератур
Classifisation (CZ)Literární věda
Typologická struktura slovanského písemnictví
SoundexA0621; P1800; S8271; R7468
Typeperiodical
VolumeVII (1973)
HoldingsSearch in WorldCat
PURLCitation link

More like this:

Badania retoryczne w Europie wschodniej : rekonesans / Lichański, Jakub Z.
Zagadnienie kolorytu narodowego w polskich przekładach poezji rosyjskiej / Orłowski, J.
Mit Sybiru w polskiej poezji romantycznej / Trojanowiczowa, Zofia
Średniowiecze polskie w poezji Lenartowicza / Szmydtowa, Z.
Świat antyczny w poezji modernistów rosyjskich / Wieczorek, Aleksandra
Puszkin i Mickiewicz : u źródeł mitu Krymu w poezji rosyjskiej / Orlowski, Jan
Symbole religijne i ludowe w bułgarskiej i macedońskiej poezji / Dąbek-Wirgowa, Teresa