Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

ID4669
Author(s)Sertić, M.
Title

Da li postoji romantizam u hrvatskoj književnosti

PublishedPrilozi (1973), 115-127
Editoruredio Kr. Pranjić
PublisherHrvatsko filološko društvo
Classifisation (EN)Science of Literature
The study of Romanticism in Slavonic Countries from Comparative Point of View (Concerning Slavonic and non-Slavonic Literatures)
Classifisation (RU)Литературоведение
Исследования романтизма в славянских странах в сравнительном плане (на материале славянских и неславянских литератур)
Classifisation (CZ)Literární věda
Zkoumání romantismu ve slovanských zemích z hlediska srovnávacího (v rámci literatur slovanských i neslovanských)
SoundexP1820; R7662; H7884; K4686
Typeperiodical
VolumeVII (1973)
HoldingsSearch in WorldCat
PURLCitation link

More like this:

Marijini mirakuli u hrvatskoj književnosti srednjega vijeka / Petrović, Ivanka
Pristup problemu autohtonosti ekspresionizma u hrvatskoj književnosti / Franić, Ante
Usmena proza u hrvatskoj književnosti : (na krajevima dvaju stoljeća) / Marks, Ljiljana
Geneza balade u narodnoj i pisanoj književnosti / Sertić, Mira
Mjesto usmene književnosti u hrvatskoj folkloristici, nastavi i književnim teorijama / Perić-Polonijo, Tanja
O ulozi dijalekata u hrvatskoj književnosti i o problemu njihova prevodenja / Košutić-Brozović, Nevenka
O polivalentnosti frazema u književnom djelu : (na primjeru jeans proze u hrvatskoj književnosti) / Matešić, Josip