Портал славистики


[root][biblio]

Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

ID384
Author(s)Benža, Mojmír
Title

Prvé výsledky práce na Slovanskom etnologickom atlase

PublishedXII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove : príspevky slovenských slavistov (1998), 269-278
Editorved. red. a ed. Ján Doruľa
PublisherSlovenský komitét slavistov; Slavistický kabinet SAV
Classifisation (EN)Folklore. Literary scholarship. Culturology
Slavic Mythology. Slavic Archaeology. Folklore and Culture of the Masses
Classifisation (RU)Фольклористика. Литературоведение. Культурология
Славянская мифология. Археология славян. Фольклор и культура народных масс
Classifisation (CZ)Folkloristika. Literární věda. Kulturologie
Slovanská mytologie. Archeologie Slovanů. Folklór a kultura lidových mas
SoundexV8524; P1780; S8568; E0265; A0258
Typeperiodical
VolumeXII (1998)
HoldingsSearch in WorldCat
PURLCitation link

More like this:

Poľnohospodárska lexika v Slovanskom jazykovom atlase / Ferenčíková, Adriana
Neslovanské výpožičky z tematickej oblasti poľnohospodárstvo v Slovanskom jazykovom atlase / Ferenčíková, Adriana
Jazyková politika v Slovenskej republike / Benža, Mojmír
Projekt Slovanského etnologického atlasu / Benža, Mojmír
Projekt Slovanského etnologického atlasu / Benža, Mojmír
Historickosrovnávací zkoumání slovanských literatur, výsledky a úkoly / Wollman, F.
Výsledky doterajšieho bádania slovenského jazyka v Poľsku / Servátka, Marián