Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

ID3755
Author(s)Leszczyński, Zenon
Title

W sprawie datowania pożyczek leksykalnych

PublishedZ polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Językoznawstwo (1978), 263-269
Editorkom. red. M. Basaj… [et al.]
PublisherPaństwowe Wydawnictwo Naukowe
Classifisation (EN)Linguistics
Classifisation (RU)Языкознание
Classifisation (CZ)Jazykověda
SoundexS8170; D2260; P1888; L5484
Typeperiodical
VolumeVIII (1978)
HoldingsSearch in WorldCat
PURLCitation link

More like this:

Świadectwo przekładów o zasięgu wybranej cechy składniowej w językach słowiańskich / Leszczyński, Zenon
Z leksykalnych wpływów słowackich na polskie gwary spiskie / Sobierajski, Zenon
W sprawie metodologji badań zapożyczeń tureckich w językach słowiańskich / Kowalski, Tadeusz
W sprawie nowego syntetycznego ujęcia dialektów polskich / Reichan, Jerzy
Jeszcze raz w sprawie tzw. „porównawczych literatur słowiańskich“ / Moźejko, E.
Perspektywy leksykalnych badań porównawczych w oparciu o paralelny tekst / Siatkowska, Ewa
Ugrupowanie gwar południowosłowiańskich w świetle faktów leksykalnych i słowotwórczych / Pomianowska, Wanda