Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

ID3726
Author(s)Karaś, Mieczysław
Title

O alternaciji x//k w języku polskim

PublishedZ polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Językoznawstwo (1978), 487-491
Editorkom. red. M. Basaj… [et al.]
PublisherPaństwowe Wydawnictwo Naukowe
Classifisation (EN)Linguistics
Classifisation (RU)Языкознание
Classifisation (CZ)Jazykověda
SoundexA0527; J0840; P1584
Typeperiodical
VolumeVIII (1978)
HoldingsSearch in WorldCat
PURLCitation link

More like this:

O neutralnym szyku wyrazów w języku polskim / Gebert, Lucyna
Funkcjonowanie konstrukcji z przyimkiem -k- w języku slowackim i ich realizacja w języku polskim / Orwińska-Ruziczka, Elżbieta
Uwagi o ekspresywach w języku połabskim w poróvnaniu z językiem polskim / Warchoł, Stefan
Rzeczowniki quasi-męskoosobowe w języku polskim / Ishii, Tetsushiro
Kalki niemieckie w języku polskim i węgierskim / Ráduly, Zsuzsanna
Zanik puryzmu w języku czeskim / Balowski, Mieczysław
Funkcje zaimka to w języku słowackim : (w porównaniu z językiem polskim) / Papierz, Maryla