Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

ID303
Author(s)Ivanova, Najda
Title

Smesenite knižovnoezikovi tipove i barokăt : bălgarskata raznovidnost na južnoslavjanskija „ilirijski“ ezik prez XVII-XVIII v.

PublishedSăpostavitelno ezikoznanie = Sopostaviteľnoje jazykoznanije = Contrastive Linguistics : spisanie na Sofijskija universitet „Sv. Kliment Ochridski“ 22 (1997) 3, 53-83
Classifisation (EN)Linguistics
Language Changes (Controllable and Uncontrollable Development)
Classifisation (RU)Языкознание
Языковые изменения (контролируемое и неконтролируемое)
Classifisation (CZ)Jazykověda
Jazykové změny (kontrolovatelný a nekontrolovatelný vývoj)
SoundexS8686; K4686; T2100; B1742; B1547; R7862; J0868; I0578; X4800
NoteV programu sjezdu uveden název referátu: Barokovi knižovnoezikovi modeli na južnite slavjani
Typejournal
VolumeXII (1998)
HoldingsSearch in WorldCat
PURLCitation link