Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

ID2513
Author(s)Kořenský, Jan
Title

Koncepty znak, jazyková jednotka, funkce, pravidlo, norma v procesuálním modelování jazyka

PublishedČeskoslovenská slavistika. 1988, Lingvistika, historie (1988), 109-117
Editorpřipravil Československý komitét slavistů
PublisherAcademia
Classifisation (EN)Linguistics
The Study of Structural and Semantic Specialities of the Contemporary Slavic Languages. Sociolinguistics. Textual Linguistics
Classifisation (RU)Языкознание
Изучение структурных и семантических особенностей современных славянских языков. Социолингвистика. Лингвистика текста
Classifisation (CZ)Jazykověda
Studium strukturálních a sémantických zvláštností současných slovanských jazyků. Sociolingvistika. Lingvistika textů (textová lingvistika)
SoundexK4681; J0840; J0262; F3648; P1725; N6760; P1788; M6256; J0840
Typeperiodical
VolumeX (1988)
HoldingsSee in WorldCat
PURLCitation link

More like this:

Súčasná jazyková situácia a aktuálne úlohy jazykovej kultúry v Slovenskej republike / Kačala, Ján
Jazyková politika v Slovenskej republike / Benža, Mojmír
Vztah komunikativní sféry a různotvaru jazyka v slovanských jazycích : (k sociolingvistické interpretaci pojmu jazyková situace) / Barnet, Vladimír
Koncepty vlastʼ i pravo v diskurse russkojazyčnych emigrantov Beľgii / Zhirovova, Nadezhda
Problémy estetické funkce v českém strukturalismu / Ishikawa, Tatsuo
Slovanské jazyky v ekonomickém, sociálním a politickém kontextu dnešního Světa / Kořenský, Jan
Funkce frazémů a idiomů / Čermák, František