Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

ID245
Author(s)Choi Gwon-Jin
Title

Fonologičnostta na priznaka mekost v săvremennija bălgarski ezik

PublishedBălgarski ezik i literatura : dvumesečno naučno-metodičesko spisanie 40 (1999) 2/3, 23-30
Classifisation (EN)Linguistics
Area Studies of Slavic Languages. Present State of Slavic Dialects. Onomastics
Classifisation (RU)Языкознание
Ареальные исследования славянских языков. Современное состояние славянских диалектов. Ономастика
Classifisation (CZ)Jazykověda
Areální výzkum slovanských jazyků. Současný stav slovanských dialektů. Onomastika
SoundexF3654; P1786; M6482; S8766; B1547
NoteDle sdělení autora jde o sjezdový referát. - V programu sjezdu uveden jako spoluautor J.-K. Co a referát: Formi za I lice množestveno čislo za označavane na adresanta v bălgarskija ezik (ot pragmatična gledna točka)
Typejournal
VolumeXII (1998)
HoldingsSearch in WorldCat
PURLCitation link