Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

ID2119
Author(s)Davidová, Dana
Title

Česko-slovensko-polská jazyková interference na území polsko-českého přechodného pásu

PublishedČasopis pro moderní filologii 76 (1994) 1, 28-34
Classifisation (EN)Slavonic Nations, Their Languages, Literatures, Oral Traditions, Culture and the Humanities in the 20th Century
Interslavonic Relations and Relations between Slavonic and Other Nations from the Linguistic Point of View
Classifisation (RU)Славянские народы, их языки, литературы, устное народное творчество, культура и гуманитарные науки в 20 в.
Межславянскиe связи и связи между славянскими и неславянскими народами с языковедческой точки зрения
Classifisation (CZ)Slovanské národy, jejich jazyky, literatury, ústní slovesnost, kultura a humanitní vědy v 20. století
Mezislovanské vztahy a vztahy slovanských a neslovanských národů z jazykovědného hlediska
SoundexC8840; S8568; P1584; J0840; I0627; U0860; P1584; C8840; P1742
Typejournal
VolumeXI (1993)
HoldingsSearch in WorldCat
PURLCitation link

More like this:

Lexikální rozdíly na území českého jazyka z hlediska vztahů k jiným jazykům slovanským / Bělič, J.
Jazyková politika v Slovenskej republike / Benža, Mojmír
K česko-ukrajinským jazykovým kontaktům / Anderš, Josef
Surface Interference in the Bulgarian of Finnish Learners / Bončeva-Deredžan, Katina
Slovensko-inoslovanské lexikálne vzťahy / Habovštiak, A.
Polska słowacystyka językoznawcza / Rzetelska-Feleszko, Ewa
Polsko-białoruskie i polsko-ukraińskie związki leksykalno-słowotwórcze / Falińska, B.