Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

ID1946
Author(s)Šicel, Miroslav
Title

Problem periodizacije hrvatske književnosti 19. stoljeća : (s obzirom na ostale europske književnosti)

PublishedCroatica : prinosi proučavanju hrvatske književnosti (1992/1993), 341-358
Editorgl. i odg. ured. Ante Stamać
PublisherHrvatsko filološko društvo
Classifisation (EN)Slavonic Nations, Their Languages, Literatures, Oral Traditions, Culture and the Humanities in the 20th Century
Problems of Periodicity and Historical Development in Slavonic Languages, Literatures and Cultures
Classifisation (RU)Славянские народы, их языки, литературы, устное народное творчество, культура и гуманитарные науки в 20 в.
Вопросы периодизации и исторического развития славянских языков, литератур и культур
Classifisation (CZ)Slovanské národy, jejich jazyky, literatury, ústní slovesnost, kultura a humanitní vědy v 20. století
Problémy periodizace a historického vývoje slovanských jazyků, literatur a kultur
SoundexP1715; P1728; H7884; K4686; S8254; O0187; O0825; E0718; K4686
Typeperiodical
VolumeXI (1993)
HoldingsSee in WorldCat
PURLCitation link

More like this:

Pitanje periodizacije starije hrvatske književnosti: (hrvatska književnost romaničkog razdoblja) / Kolumbić, Nikica
Hrvatski književni ekspresionizam i rano stvaralaštvo M. Krleže : (stilska formacija u funkciji periodizacije hrvatske književnosti dvadesetog stoljeća) / Ivanišin, Nikola
Aspekti jugoslavenskih književnosti XX stoljeća - lirizam proze hrvatske i srpske književnosti / Grčević, Franjo
Osnovni problemi jezika hrvatske književnosti u 19. stoljeću / Jonke, Lj.
Periodizacija novije hrvatske književnosti 19. st. u kontekstu teorije stilskih formacija / Franić, Ante
Jezik renesansne hrvatske književnosti / Vončina, Josip
Mitološki slojevi hrvatske usmene književnosti / Botica, Stipe