Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

ID17
Author(s)Furdal, Antoni
Title

Pogranicze polsko-niemieckie w sferze języka i symboliki pozajęzykowej

PublishedZ polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 77-81
Editorkomitet red. Hanna Dalewska-Greń, Jerzy Rusek, Janusz Siatkowski (red. naczelny)
PublisherEnergeia
Classifisation (EN)Linguistics
Ethnogenesis of the Slavs. Old Church Slavonic Studies
Classifisation (RU)Языкознание
Этногенезис славян. Палеославистика
Classifisation (CZ)Jazykověda
Etnogeneze Slovanů. Paleoslovenistika
SoundexP1476; P1584; N6644; S8378; J0840; S8615; P1884
Typeperiodical
VolumeXII (1998)
HoldingsSearch in WorldCat
PURLCitation link

More like this:

Wyrazy niemieckie w staroczeskiem i staropolskiem / Kleczkowski, Adam
Wyrazy niemieckie w staroczeskiem i staropolskiem / Kleczkowski, Adam
Języki słowiańskie w warunkach wielokulturowości / Furdal, Antoni
Kalki niemieckie w języku polskim i węgierskim / Ráduly, Zsuzsanna
Zapożyczenia niemieckie w gwarach śląskich / Kleszcz, Krzysztof
Teoria pisma i jej znaczenie dla slawistyki / Furdal, Antoni
Rzesza pieczyńska a stosunki polsko-ruskie w X i XI w. / Kucharski, E.