Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

ID1458
Author(s)Pallasová, Eva
Title

Názory na hlaholské písemnictví u Josefa Dobrovského a Bartoloměje Kopitara

PublishedČeská slavistika 2003 : české přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.–21.8.2003 (2003), 101–113
EditorIvo Pospíšil, Miloš Zelenka (ed.)
PublisherAcademia
Classifisation (EN)The history of Slavonic studies
Special theme: Josef Dobrovsky (1753-1829)
Classifisation (RU)История славистики
Специальная тема: Йозеф Добровский (1753-1829)
Classifisation (CZ)Dějiny slavistiky
Speciální téma: Josef Dobrovský (1753–1829)
SoundexN6870; H5584; P1866; J0830; D2178; B1725; K4127
Typeperiodical
VolumeXIII (2003)
HoldingsSee in WorldCat
PURLCitation link

More like this:

Kritika pramenů v díle Josefa Dobrovského / Šimeček, Zdeněk
Osvícenské kořeny českého slovanství : (faktor slovanství a rusofilství v pojetí Josefa Dobrovského) / Vlček, Radomír
České hlaholské památky II / Pacnerová, Ludmila
Dva typy staroslověnského písemnictví a jejich vznik / Vlášek, Josef
Struktura a typ staroslověnského písemnictví velkomoravského období / Vlášek, J.
Pokračovatelé Dobrovského : etnolingvistické a geokulturní souvislosti v srovnávací slovanské filologii / Wollman, Slavomír
Polské krásné písemnictví ve světle českých překladů po válce / Bečka, J.