Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

ID131
Author(s)Bartmiński, Jerzy; Sandomirskaja, Irina; Telija, Veronika
Title

Ojczyzna w polskim i rosyjskim językowym obrazie świata

PublishedZ polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 21-29
Editorkomitet red. Hanna Dalewska-Greń, Jerzy Rusek, Janusz Siatkowski (red. naczelny)
PublisherEnergeia
Classifisation (EN)Linguistics
Contrastive Research and Linguistic Typology
Classifisation (RU)Языкознание
Конфронтативные исследования и типология языков
Classifisation (CZ)Jazykověda
Konfrontační výzkum a typologie jazyků
SoundexO0888; P1584; R7884; J0846; O0178; S8200
Typeperiodical
VolumeXII (1998)
HoldingsSearch in WorldCat
PURLCitation link