Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

ID1177
Author(s)Kořenský, Jan
Title

Slovanské jazyky v ekonomickém, sociálním a politickém kontextu dnešního Světa

PublishedČeská slavistika 2003 : české přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.–21.8.2003 (2003), 93–100
EditorIvo Pospíšil, Miloš Zelenka (ed.)
PublisherAcademia
Classifisation (EN)Linguistics
Theoretical and methodological aspects in the study of the Slavonic languages
Classifisation (RU)Языкознание
Теоретические и методологические аспекты в изучении славянских языков
Classifisation (CZ)Jazykověda
Teoretické a metodologické aspekty ve studiu slovanských jazyků
SoundexS8568; J0840; E0466; S8856; P1524; K4624; D2686; S8200
Typeperiodical
VolumeXIII (2003)
HoldingsSee in WorldCat
PURLCitation link

More like this:

Německé vlivy na slovanské jazyky / Trost, P.
Čeština a slovanské jazyky na vyšších odborných školách čsl. / Vydra, B.
Slovanské supinum / Petr, Jan
Trans- a intertextovost v kontextu regionálním a dobovém / Čechová, Marie
Cyrilometodějská misie v kulturním kontextu soudobé Evropy / Vavřínek, Vladimír
Bulharská obrozenská folkloristika v celoslovanském folkloristickém kontextu / Urban, Zdeněk
Koncepty znak, jazyková jednotka, funkce, pravidlo, norma v procesuálním modelování jazyka / Kořenský, Jan