Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for Pauliny, E provides 2 hits
1

Periodizácia dejín fonologického a morfologického systému v západnej slovančine

Pauliny, E. - Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii (1963), 87-94
2

Kultúrnohistorické podmienky a spoločenské funkcie bilingvizmu v dejinách spisovnej slovenčiny

Pauliny, E. - Československé přednášky pro IV. mezinarodní sjezd slavistů v Moskvě (1958), 37-45