Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for Kořenský, Jan provides 7 hits
1

Metodologické problémy porovnávání vývoje a synchronní dynamiky současných slovanských jazyků

Kořenský, Jan - Česká slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 99-106
2

Metodologické problémy zkoumání proměn současných slovanských jazyků

Kořenský, Jan - Jazykovedný časopis 49 (1998) 1/2, 27-33
3

Slovanské jazyky v ekonomickém, sociálním a politickém kontextu dnešního Světa

Kořenský, Jan - Česká slavistika 2003 : české přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.–21.8.2003 (2003), 93–100
4

Koncepty znak, jazyková jednotka, funkce, pravidlo, norma v procesuálním modelování jazyka

Kořenský, Jan - Československá slavistika. 1988, Lingvistika, historie (1988), 109-117
5

Problémy konstrukce gramatiky ze sémantického východiska

Kořenský, Jan - Slovo a slovesnost 39 (1978) 1, 15-24
6

Ústup etnicity a jeho jazykové projevy

Kořenský, Jan - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 77 (2008) 1/3, 105–110
7

Ústup etnicity a jeho jazykové projevy

Kořenský, Jan - Tożsamość a język w perspektywie slawistycznej (2008), 115–125