Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for Derganc, Aleksandra provides 4 hits
1

Nekatere paralele v razvoju dvojine v slovenščini in lužiški srbščini

Derganc, Aleksandra - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 46 (1998) 1/2, 45-54
2

Nekatere razlike v rabi dovršnega oz. nedovršnega vida v ruščini in slovenščini

Derganc, Aleksandra - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 51 (2003) Posebna številka, 67–79
3

Spremembe nekaterih dvojinskih oblik in zvez v slovenščini in ruščini

Derganc, Aleksandra - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 41 (1993) 1, 209-218
4

Glagoľnyje sposoby vyraženija posessivnosti v slovenskom i russkom jazykach

Vidovič Muha, Ada; Derganc, Aleksandra - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 56 (2008) 2, 133–147