Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

?
Your search for 214711-7 provides 86 hits
1

O pochodzeniu Słowian

Potkański Karol - Kwartalnik historyczny 1902, (XVI), 243-61
2

Dr. Teorya Peiskera o niewoli prasłowiańskiej w świetle krytyki

Krček Franciszek - Kwartalnik historyczny 1908. s. 640-57, oraz notatka A. Brücknera s. 693-7
3

Włodycy polscy na tle porównawczem słowiańskiem

Semkowicz Wład. - Kwartalnik historyczny 1908, s. 56-39
4

Starożytnośći słowiańskie rec. Brückner

Niederle Lubor. - Kwartalnik historyczny 1905, (XIX), 109-16
5

Ornamentyka słowiańska i wschodnia w zabytkach rękopiśmiennych. Rec. Maryan Sokołowski

Stasow Włodzimierz - Kwartalnik historyczny 1888, (II), 46-51
6

O zadrudze słowiańskiej, uwagi i polemika

Balzer Oswald - Kwartalnik historyczny 1899, (XIII), 183-256
7

Czechy a Prusy ve strzedoveku. Rec. A. Prochaska

Goll J. - Kwartalnik historyczny 1898, (XII), 615-23
8

Dejiny czeske literatury. Rec. Al. Brückner

Vlczek - Kwartalnik historyczny 1898. (XII), 327-31
9

Co sądzić o »Żywotach« Cyryla i Metodego

Brückner Aleks. - Kwartalnik historyczny 1908, s. 1-15
10

O studyach z zakresu historyi zachodniej Europy w Rosyi

Kariejew Mikołaj - Kwartalnik historyczny 1901, (t. 15), 1-17