Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

?
Your search for 2025153-1 provides 493 hits
1

Listy o literaturach słowiańskich

Grabowski Bron. - Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1885, nr. 6, s. 21, nr. 11, s. 18, nr. 15, s. 18, nr. 19, s. 19, nr. 21, s. 16, nr. 24, s. 21, nr. 36, s. 21, nr. 44, s. 27, nr. 53, s. 27
2

Na niwie słowiańskiej

Grabowski - Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1893, nr. 13, s. 8, nr. 16, s. 9
3

Gramatyka słowiańska wydana w Polsce

- Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1883, nr. 39, s. 19
4

Jubileusz Cyrylicy

- Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1890, nr. 20, s. 7
5

Język wszechsłowiański

- Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1899, II, nr. 40. s. 8
6

Słowianie w Austryi, mowa posła Hausnera

- Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1883, nr. 9, s. 9
7

O potrzebie wzajemności literackiej z ludami słowiańskimi

Parczewski Alfons - Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1884, nr. 11, s. 17
8

Zagadnienia słowiańskie

- Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1887, nr. 9, s. 5, nr. 18, s. 5
9

Państwowość i prawa historyczno-narodowe w Słowiańszczyznę austryackiej

- Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1889, nr. 51
10

Waśnie słowiańskie. Przegląd literatury

Bogusławski Ed. - Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1889, nr. 30-7