Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

?
Your search for 1006627-5 provides 214 hits
1

O wystąpieniu Arndta przeciw Słowian

- Czas. Dziennik poświęcony polityce krajowej i zagranicznej 1851, nr. 83
2

Krótki przegląd literatury słowiańskiej

- Czas. Dziennik poświęcony polityce krajowej i zagranicznej 1849, nr. 43
3

Literatura słowiańska

- Czas. Dziennik poświęcony polityce krajowej i zagranicznej 1857, nr. 276
4

Badania nad językiem starosłowiańskim czyli cerkiewnym

- Czas. Dziennik poświęcony polityce krajowej i zagranicznej 1850, nr. 6 dod
5

Sprawa jednostajnej pisowni dla wszystkich ludów słowiańskich

- Czas. Dziennik poświęcony polityce krajowej i zagranicznej 1851, nr. 114
6

Znaczenie Słowian w dziejach malarstwa

- Czas. Dziennik poświęcony polityce krajowej i zagranicznej 1873, nr. 165
7

Sprawa wschodnia słowiańska

- Czas. Dziennik poświęcony polityce krajowej i zagranicznej 1848 nr. 39
8

Panslawizm i germanizm np. Waleryan Krasiński po ang. Rec.

- Czas. Dziennik poświęcony polityce krajowej i zagranicznej 1848, nr. 33
9

Myśli Herdera o Słowianach

- Czas. Dziennik poświęcony polityce krajowej i zagranicznej 1849, nr. 2
10

Rzut oka na sprawę słowiańskiej ze stanowiska ministeryalnego

- Czas. Dziennik poświęcony polityce krajowej i zagranicznej 1849, nr. 41