Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

?
Your search for Słowiańszczyzna wschodnia provides 4585 hits
1

Dykcyonarz czyli słownik praw rosyjskich

- Połock 1803
2

Prawo kryminalne rosyjskie, p. z rosyjskiego Józef Sawicki

Horehlad Józef - Wilno 1817, 8, s. XXV, 153
3

Prawa cywilne prywatne państwa rosyjskiego. p. Stan. Budny

Kukolnik Bazyli - Wilno 1818-19, 8°, t. I-II, s. 238 + 180
4

Rys historyczny dawnego prawodawstwa rosyjskiego

- Dziennik wileński. Wilno. 1823, I, s. 255
5

Porządek sądowy kryminalny podług praw rosyjskich

Korowicki Aleks. - Wilno 1831, 8°, s. 135
6

Rys wiadomości historycznych o układzie zbioru praw rosyjskich

(Kossecki Ksawery) - Warszawa 1834, 12°, s. 163
7

Proces cywilny gubernij i prowincyi państwa rosyjskiego. Przekł. z rosyjskiego

Degaj Paweł - Wilno 1841 - Wydanie II. 1842, 8°, s. 248.
8

Rzut oka na tak zwane Dygesta rosyjskiego

Maciejowski Wacław - Kraków 1868, 8, s. 28. ## Odb. z Czasopisma prawn.-politycznego)
9

O najnowszych zmianach w prawodawstwie karnem w Rosyi. Czasowe ograniczenie jurysdykcj i sądu przysięgłych

S. W. - Ateneum Warszawa. 1878, III. 159-170
10

Historya prawa wieczysto-czynszowego w guberniach północno i południowo-zachodnich cesarstwa rosyjskiego

Rembowski A. - Niwa. Dwutygodnik naukowy, literacki i artystyczny 1886, I, 681-98, 771 -89, 849-72; II. 37-52, 123-40, 186-208, 262-86, 348-69