Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

?
Your search for Pieśni provides 191 hits
1

Słowo o zbiorach pieśni narodowych słowiańskich

- Pow. pam. 1835, II, 418-23
2

O poezyi gminnej ludów słowiańskich

- Pam. nauk. 1837, s. 317-44
3

Pieśni gminne słowiańskie

- Magazyn powszechny. Warszawa. 1840, s. 3
4

Przegląd bibliograficzny zbiorów słowiańskich pieśni ludu.

Szafarzyk P. J. - Jutrzenka. Noworocznik warszawski 1842, s. 269-76, 280-9
5

Zbiór pieśni słowiańskich, wyd. przez Tow. czytelni

- Cieszyn. 1849, 12°, s. 63
6

Odgłosy poezyi słowiańskiej

- Moskwa 1862 - (Mieści prócz poezyi polskich pieśni ludowe czeskie, serbskie i inne).
7

List Brodzińskiego do redaktora Dziennika warsz. (O poezyi lud. słow.)

- Pisma 1872, I, 265-71
8

Sen, p. Jurgiewicz A.

- Tyg. wil. 1820, I, 82
9

Stół królewski

- Pamiętnik warszawski 1820, (XVI), 368
10

Pieśni czeskie

Brodziński - Dziennik warszawski 1826, IV, 194-9