Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

?
Your search for Oświata i kultura provides 121 hits
1

Pogląd na życie duchowe u Czechów

- Gazeta kościel. 1848, s. 41-5
2

Stan oświaty w Morawie i Czechach od r. 906 do 1197. (Rzecz wyjęta i streszczona z dziejów morawskich Dr. Dudika)

Matejko Fr. - Biblioteka warszawska 1866, IV, 104-38. 220-73, 385-403
3

Oświata publiczna

- Ateneum Warszawa. 1880, I, 332-62
4

Karty z dziejów kultury czeskiej. Rec. Br. Grabowski

Zibrt Czeniek - Wisła. Miesięcznik geograficzno-etnograficzny 1891, s. 662-70
5

Historya kultury. Jej początek, rozwój i dotychczasowa literatura obca i czeska. Rec. Bron. Grabowski

Zibrt Czeniek - Wisła. Miesięcznik geograficzno-etnograficzny 1894, s. 602-13
6

Wzajemne stosunki kulturne Czechów z cudzoziemcami aż do wojen husyckich. (Treść książki Tadry: Kulturni styky Czech s cizinou aż do valek husitskych)

- Słowianin. Dwutygodnik polityczny 1897, s. 31
7

Czesi, szkic kulturalno-obyczajowy

Srokowski Stan. - Przegląd polski 1898, III. 445-81, IV. 76-106
8

Próba teoretycznego określenia charakteru czeskiego

Koneczny Feliks - Świat słowiański 1907, II, 110-24
9

Listy pedagogiczne z Czech. Szkoły wydziałowe)

Klika Jarosław - Szkoła. Pismo poświęcone sprawom szkół ludowych. Lwów 1883, s. 21-2, 284-5; 1887, s. 44-5
10

Czesko-polska wzajemność na polu pedagogicznem

- Szkoła. Pismo poświęcone sprawom szkół ludowych. Lwów 1883, s. 57-9