Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

?
Your search for Historya literatury i lingwistyka provides 9 hits
1

Szlachcic Zawalnia, czyli Białoruś w fant, opowiadaniach, poprzedzone kryt. rzutem oka na liter, białorus. przez R. Podbereskiego i z ryc. Raźńkowskiego. Wydał Rom. Podbereski. Tomów 4.

Barszczewski Jan - Pet. 1844-45, 8°, t. I, s. XLIV i 95, t. II, s. 113, t. III, s. 91, t. IV, s. 72
2

Pieśniarz białoruski (Marcinkiewicz, tłumacz P. Tadeusza)

- Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1885, nr. 10, s. 21
3

Pan Tadeusz na Białorusi

A. S. - Tygodnik illustrowany 1887, II, 429
4

Białoruski rękopism z XVI w.

Chleb(owski) Br. - Ateneum Warszawa. 1887, 11,358-61
5

Przyczynek kalendarzowy do literatury białoruskiej

Jelski Al. - Przegląd Literacki. Dodatek do "Kraju" 1889, nr. 29, s. 13
6

Pieśniarze młodej Białorusi (studyum)

Jankowski Jerzy - Przegląd Krajowy. Czasopismo społeczne. Kraków-Lwów 1909, dz. lit., nr. 7, 8
7

O gwarze białorus

Jelski Al. - Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1885, nr. 5, s. 13, nr. 6, s. 24
8

Uwagi o dyftongach iḙ, uo̭ w południowo-zachodniem narzeczu białoruskim

Rozwadowski J. - Mat. i prac. jęz. 1904, s. 207-20
9

Teksty białorus. z powiatu nowogrodzkiego

Klich Edward - Mat. i prac. jęz. 1907, II, s. 1-282