Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

?
Your search for Historya literatury i lingwistyka provides 2 hits
1

Uwagi o dyftongach iḙ, uo̭ w południowo-zachodniem narzeczu białoruskim

Rozwadowski J. - Mat. i prac. jęz. 1904, s. 207-20
2

Szlachcic Zawalnia, czyli Białoruś w fant, opowiadaniach, poprzedzone kryt. rzutem oka na liter, białorus. przez R. Podbereskiego i z ryc. Raźńkowskiego. Wydał Rom. Podbereski. Tomów 4.

Barszczewski Jan - Pet. 1844-45, 8°, t. I, s. XLIV i 95, t. II, s. 113, t. III, s. 91, t. IV, s. 72