Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

?
Your search for Geografia provides 578 hits
1

O potrzebie zachowania nazwisk słowiańskich na mapach

B. T-ki - Rozmaitości. Pismo dodatkowe do Gazety Lwowskiej 1828
2

Notatki z podróży słowianofila (Tereszczenki)

- Athenaeum. Wilno 1841, V, 237-45
3

Pogląd ogólny na wschodnią Europę ze stanowiska gegrafii porównawczej. (O słowiańszczyznę)

- Tyg. pozn. 1863, s. 12, s. 18
4

Mapa hydrograficzna dawnej Słowiańszczyzny, część zachodnio-półniowa, przez W. K. Tóplitz

Kopernicki Walery - Warszawa 1882, fol., 1:2.000000, kop. 60
5

Rzeki i jeziora, tekst objaśniający do mapy hydrograficznej dawnej Słowiańszczyzny, przez W. K.

Kopernicki Walery - Warszawa 1883, 8, s. 125, kop. 75
6

Szkice z wędrówki po ziemiach słowiańskich

Czarnowski Stan. - Kraków 1884, 8, s. 54, kop. 30
7

Ziemie dawnej Polski i sąsiednich krajów słowiańskich

Rehman Antoni dr. - Lwów 1904, 8, s. VII 535 i jedna mapa. kor. 18
8

Obrazy z południowej Słowiańszczyzny

Zmorski R. - Tygodnik illustrowany 1865, 1, 144, 163, 175, 183, 195
9

Wędrówki po Słowiańszczyznę południowej

Jeż Teod. Tom. - Kłosy. Czasopismo ilustrowane 1868, II. 289, 306, 323; 1869. I, 39, 55, l60, 176, 258, 284, 302
10

Wspomnienia z podróży po Słowiańszczyznę południowej, odbytej 1868 r.

Perrot Jerzy - Wędrowiec. Pismo obejmujące podróże i wyprawy, opisy zwyczajów i obyczajów ludów cudzoziemskich, życiorysy sławnych cudzoziemców, powiastki i przekłady z literatury zagranicznej, wiadomości z dziedziny nauk przyrodniczych, przemysłu i technologii, rozmaitości, itd. 1872, II, 81, 97, 113, 129, 150, 161, 177, 203, 214, 231, 243, 266