Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

?
Your search for Białorusini provides 105 hits
1

Siły ekonomiczne kraju zachodniego. Białoruś. (Ludność, Rolnictwo, Przemysł i handel, Finanse, Oświata, Moralność)

Dob. M. - Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1883, nr. 38, 41, 43, 46; 1884, nr. 3, 8, 16
2

Książka o Litwie i Białorusi. Odb. z Czasu

S. - Kraków 1883, 8, s. 16
3

Lud Białorusi

Górski St. - Tygodnik illustrowany 1906, II, 656
4

Białorusini

Karłowicz Jan; Aleks. Jabłonowski - Polska, obrazy i opisy. Lw. 1906, I, 87-91
5

Zagadnienia narodowe białorus

Romer M. - Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki 1907, s. 374, 387, 400, 413, 424
6

Naród w Słowiańszczyźnie zapomniany

G. - Tygodnik illustrowany 1908, I, 461
7

Białoruś i Białorusini

Zubowicz Piotr - Biblioteka warszawska 1910, dod. Praca. I, 1-23, 1-19
8

Białorusini

Zubowicz Piotr - Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki 1909, nr. 26
9

Odrodzenie Białorusi

Doroszenko D. - Przegląd Krajowy. Czasopismo społeczne. Kraków-Lwów 1909, nr. 3
10

Zabytki mitologii słowiańskiej w zwyczajach ludu na Białej Rusi.

- Dziennik wileński 1817, II, 396