Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

?
Your search for Białorusini provides 105 hits
1

O dziele Grygorowicza pt. Archiwa Rusi Białej

(Podczaszyriski) - Dziennik warszawski 1825, I, 357-77
2

Archiwa witebskie i mohylewskie

Antoni J. dr. - Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1885, nr. 18, s. 15, nr. 19, s. 20, nr. 20, s. 19
3

Przyczynek do sprawy szkół ludowych na Białorusi

- Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1884, nr. 3, s. 5
4

Społeczeństwo polskie na Białej Rusi.

Pobóg Stan. - Przegląd polski 1893, II, 281-313, 565-93
5

Muzeum W. Fiedorowicza

Szukiewicz Woj. - Lud. Organ Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie, Lwów 1900, s. 305-7
6

Na Białej Rusi, wiersz

Gomulicki Wiktor - Tygodnik illustrowany 1908, II, 555
7

Ruch oświatowy na Białej Rusi i Litwie

- Przegląd Krajowy. Czasopismo społeczne. Kraków-Lwów 1909, nr. 5
8

Listy o Białej Rusi. Przyroda i mieszkańcy. O przemyśle

Podbereski Romuald - Tygodnik petersburski 1844, s. 470, 482, 489
9

Listy z Białorusi

Suryn Fel. - Tygodnik illustrowany 1872, II, 146, 152; 1873, I, 151, 174
10

Z gubernii mohylewskiej

- Niwa. Dwutygodnik naukowy, literacki i artystyczny 1873, I, 141