Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

?
1

Kilka zakątków w Pradze

Br. Grabowski - Kłosy. Czasopismo ilustrowane 1882, II, 380;
2

Apokryfy średniowieczne, I.

Brückner, A. - Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział filologiczny, serya II. Kraków 1900. XXIII, 262-380.
3

Tajemnice w sztuce, p. Z. P.

Brzezina Otokar - Chim. 1901, IV, 380-7
4

Praga czeska

- Bluszcz. Pismo tygodniowe illustrowane dla kobiet 1882, s. 102, 109, 163, 251, 380
5

Z przeszłości słowianofilstwa w Polsce

Kołodziejczyk Edmund - Świat słowiański 1909, I. 261-3, II. 45, 147, 306, 380
6

Historya ruchu rewolucyjnego w Rosyi

Wasilewski L. - Tydzień. Dodatek literacki „Kurjera Lwowskiego” 1894, (II), s. 355, 366, 375, 380
7

Prześladowanie ukraińskiej mowy. (Ukaz z r. 1876)

Lepki Bohdan - Świat słowiański 1905. I, 380-5
8

Niemierycze, np. Antoni J.

- Tygodnik powszechny. Warszawa 1881, s. 261, 278, 299, 314,330,347. 363, 380, 395, 407, 421, 443, 460, 475
9

Słownik polsko-rosyjski administracyjno-sądowo-techniczny

Czepieliński Floryan - Warszawa 1867 - wyd. 2 powiększone 1873, 8°, s. 380, 432, rub. 3.
10

Kronika ekonomiczna

Gawroński Fr. - Dod. Przegląd tygodniowy życia społecznego, literatury i sztuk pięknych 1886, I, 38-49, 467-76, II, 89-101, 380-93