Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

?
1

Boldenyi. Dzieje Węgier, p. S. P.

- Warszawa 1863 - Słowacy, s. 73-87; Wojewodina i Serbowie, s. 87-99; Kroacya i Kroaci. s. 99-113; Brzegi Wagu. s. 143-53.
2

Mrok.

Andrejew Leonidas - Warszawa 1908. 8, s. 87, kop. 50
3

Z Ukrainy

- Szkice społ. i lit. 1875, s. 75, 87
4

Białorusini

Karłowicz Jan; Aleks. Jabłonowski - Polska, obrazy i opisy. Lw. 1906, I, 87-91
5

Do młodzieży rosyjskiej (wiersz)

- Demokrata polski. Paryż/Londyn. 1862, s. 87
6

Konstytucya rosyjska

Studnicki Wład. - Biblioteka warszawska 1906, II, 54-87
7

Mazepa

Powidaj Ludwik - Przegląd polski 1866, IV, 100-32, 238-87
8

Zjazd lekarzy w Peters

S. B. - Dod. Brzegi, tyg. 1886, I, 87-93
9

Historycy polscy

- Przegląd Tygodniowy. Red. wyd. A. Wisticki. Warszawa 1900. № 8, 9 ~ 72-74; 85-87.
10

Aforyzmy o panslawizmie

- Słowianin. Dwutygodnik polityczny 1871, s. 1-2, 9-10, 25-6, 87-8