Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

?
1

Z kronik pskowskich

As. - Nowa Reforma. Kraków 1888, nr. 220
2

Studyum heraldyczne. Drużyna i Śreniawa

Semkowicz, W. - Kwartalnik historyczny. Lwów 1900. XIV, 200-220.
3

Smoler Jan Ernest

Bogusławski W. - Biblioteka warszawska 1885, I, 194-220
4

Počátky Brna a jeho jméno

Šujan, F. - Časopis Matice Moravské. Brno 1900. XXІV 3, 213-220.
5

Literatura czeska

- Jutrzenka. Noworocznik warszawski 1843. I. 46-52, II. 74, 151-8, 220-8, III. 145
6

Wieczny Żyd, p. J. K.

Czech Świętopełk - Nowa Reforma. Kraków 1892, nr. 220
7

Rzyszczów. np. Bolesław z Ukrainy

- Tygodnik illustrowany 1863, I, 220
8

Kněz Jan Protiva z Nové Vsi a Chelcického «mistr Protiva».

Krofta, K. - Časopis Musea Království Českého. Praha 1900. LXXIV 2-3, 190-220.
9

Naród czeski, jego oświata i piśmiennictwo

Suchecki Henryk - Tyg. poz. 1862, s. 220-22, 227-230
10

Pani Szumińska, p. Sędzisław

Kobryńska Natalia - Dziennik poznański 1887, nr. 215, 217, 219, 220