Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

?
1

Z Czarnogórza

- Tygodnik illustrowany 1876, I, 216, 233
2

Die Labilisation und Palatalisation im Neuslavischen

Polanski, P. - Berlin 1898. - Зам. W. Vondrák. Z. Ö. G. L 1899, 233.
3

Další příspěvky kmenoslovné ze spisů Husových

Novak, K. - Listy filologické. Praha 1900. XXVII, 222-233.
4

Pobyt w Moskwie

W. A. M. - Oręd. nauk. 1841, s. 221, 225, 233
5

Przekład pięciu pieśni

- Pamiętnik warszawski 1821, XXI, 233
6

Stosunki polsko-rosyjskie

- Dziennik poznański 1906, II, nr. 233
7

Dom Piotra Wielkiego w Sardam

- Muz dom. 1836, s. 233-4
8

Eine unbekannte Ausgabe von Marulić’s «De institutione benevivendi».

Rešetar, M. - Archiv für slavische Philologie 1900 XXII 1-2, 233-236.
9

Kerkonosze. (Ustęp z pamiętnika podróży)

Dubrowski - Jutrzenka. Noworocznik warszawski 1842, s. 233-40
10

Z prasy rosyjskiej

- Głos. Tygodnik społeczno-demokratyczny. Warszawa. 1899. I. 159, 183, 233, 255, 279. 303