Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

?
1

Trechtymirów, np. Jabłonowski Aleks

- Kwartalnik historyczny 1904, (t. 18), 487-90
2

Literatura rusińska. (luźne wiadomości)

- Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki 1888, s. 7, 56, 248, 428, 463, 487
3

Słowacki i prelekcye Mickiewicza

Boguski, H. - Biblioteka warszawska, pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi. Warszawa 1900. I, 487-504.
4

Język ros. w liturgii kościoła katolickiego

- Przegląd lwowski. Pismo dwutygodniowe literacko-polityczne 1883, I, 487-90
5

Na Huculszczyznie (Garść wrażeń).

Łuniński, E. - Ateneum, pismo naukowe i literackie. Warszawa 1900. II 3, 487-515.
6

O kwestyi ruskiej

Kalicki Bernard - Przegląd polski 1866-67, III, 323-88, 487-512, IV, 1-25
7

Die Anfänge der ungarisch-slavischen ethnischen Berührung

Asbóth, O. - Archiv für slavische Philologie 1900 XXII 3-4, 4 33-487.
8

Slovenka

Ilešič, F. - Archiv für slavische Philologie 1900 XXII 3-4, 487-510.
9

Średniowieczne biskupstwa kościoła wschodniego na Rusi i Litwie na podstawie źródeł greckich

Fijałek Jan - Kwartalnik historyczny 1896, (X), 487-521
10

Zarys pojęć o narodzie. Część druga

Snitko, S. - Przewodnik naukowy i literacki. Lwów 1900. XXVIII, 49-56; 146-154; 260-269; 374-381; 478-487; 600-605; 716-723; 829-836; 931-964; 1074-1082; 1187-1192; 1343-1438.