Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

?
1

W Szmeksie

Wład. Maleszewski - Tygodnik illustrowany 1864, II, 264, 273
2

Utopia wszechsłowiańska

Śliwiński - Witeź 1908, s. 273-9
3

Muzeum czeskie

L. Rittersberg - Teka wileńska. Wilno. 1858, II. (nr. 4), 273-86
4

Słowacy

Świętochowski Aleks. - Przegląd tygodniowy życia społecznego, literatury i sztuk pięknych 1875, s. 273, 296
5

Sprawa słowacka (o Hlince)

Kołodziej - Dziennik poznański 1907, II, nr. 273
6

List profesora Z. z Pragi

- Teka wileńska. Wilno. 1857, I, 273-6
7

Bogdan Chmielnicki

T. Padura - Przegląd lwowski. Pismo dwutygodniowe literacko-polityczne 1874, I, 273 85
8

Utwory Gozdawy Godlewskiego

Godlewski, S. - Warszawa-Kraków. 1901. - Z portretem autora i życiorysem. - Зам. K. W. № 273.
9

De Gregorii Sanocei studiis humanioribus

Sinko, T. - Eos. Czasopismo filologiczne. Lwów 1900. VI, 241-273.
10

Wystawa jubileuszowa zabytków epoki Jagiellońskiej w Krakowie

Ułaszyn, H. - Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. С.-Петербургъ 1900. № 27 ~ 273-274.