Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

?
1

Návrhy na reformu studia slavistiky v Rusku

Niederle, L. - Sl. Pŕ. III, 1901, 160-164.
2

Listy z Illiryi

Śrezniewski - Jutrzenka. Noworocznik warszawski 1842, s. 147-8, 157-160
3

Słowiański Czarny Bóg w Anglii

Bogusławski Ed. - Światowid 1905, s. 160-2
4

Wyznanie Jereja, (streszczenie pracy: Opisanije sielskoho duchowienstwa)

- Wiadomości polskie 1859, s. 148, 160, 159
5

Obrazy literatury polskiej

Zoil - I. P. 1901, № 8-160-162.
6

Federacya Słowian

- Dziennik poznański 1906, II, nr. 150, 160, 171
7

Moje poezye

Oposzko Ig. - Warszawa 1848, 12, s. 160 - (Prócz oryginalnych obejmuje przekłady: z Derżawina (Róg), Karamzyna, Żukowskiego, Puszkina).
8

Z wędrówek po Słowiańszczyznie

Bukiewicz, W. - Dodatek do Gazeta Polska. Pismo codzienne polityczne, społeczne, literackie i handlowe. Warszawa. 1900. t. 41 ~1-160.
9

Nowele, p. B.

Czirikow E. - Str. War. 1907, 8, s. 160
10

Sachalin, p. Zenon Pietkiewicz

Doroszewicz W. M. - Warszawa 1901, 8°, t. III, s. 152, 159, 160