Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

?
1

Srbsko-hrvaška književnost. Зам

- Š. Dom in svet, ilustrován list za umetnost in znanstvo. Ljubjana 1900. XIII, 446-447.
2

Moskiewski liberalizm wobec Polski

- Roczn. pol. 1860-1, s. 446
3

Sądy konfederacyjne z roku 1672-1673. Epizod z dziejów sądownictwa polskiego

Pazdro, Z. - Kwartalnik historyczny. Lwów 1900. XIV, 409-446.
4

Husova Postilla

Flajšhans, V. - Osveta, listy pro rozhled v umění, vědě a politice. Praha 1900. XXX 5, 429-446.
5

Izprehodi po Slavoniji

Marinko, J. - Dom in svet, ilustrován list za umetnost in znanstvo. Ljubjana 1900. XIII, 314-317; 348-350; 409-411; 444-446.
6

Kozaczyzna na perełomi XVI-XVII w. Rec. Korzon Tad.

Domanićkij Wasyl - Kwartalnik historyczny 1908, s. 446-56
7

Polska racya stanu w sprawie ruskiej

Srokowski Kon. - Krytyka. Kraków. 1907, I, 320-7, 446-54. II, 62-74
8

О притчахъ св. Кирилла

Коларь И. - РА. II (1864), 434-446
9

Social-Geschichte Böhmens in vorhussitischer Zeit

Lippert, J. - Prag 1898, 446. - Рец. В. Bretholz. Mittheilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung. Innsbruck 1899. XX 4, 1899, 667-670.
10

O dřevním Velehradě

Christin J. - Komenský. Časopis pro učitele základní školy. Brno. II (1874), 446-449, 463-475, 480-483