Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

?
1

Piemontyzm serbski. +Praw. 1887, s. 362.

Jeż T.
2

Neutschechische Litteratur

Wiener, O. - Das litterarische Echo. Halbmonatsschrift für Litteraturfreunde I. 1898/1899, 362-364.
3

Bulletin historique. Bohême

Goll, Jaroslav - Revue Historique CXLII 1899, 342-362.
4

Dostojewski Teodor

Hen. Gliński - Świat. 1890. s. 280, 362, 399, 467, 570
5

Ze studyów nad «Szkołą ukraińską».

Zdziarski, S. - Ateneum, pismo naukowe i literackie. Warszawa 1900. IV, 335-362.
6

Etyka Sołowiewa

Czajkowski Konstanty - Przegląd powszechny. Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym 1899. I. 362-77
7

W rekruty, Anioł, p. Moraczewski

Stefanyk Wasyl - Życie. Tygodnik literacko-naukowy, poświęcony przeważnie sprawom literatury pięknej 1899, s. 362
8

Děvin a Velehrad

Červinka L. - LN. XXIX (1921), № 362
9

Rozalia Lubomirska, jako ofiara terroryzmu w 1794 r.

Kozłowski, W. M. - Ateneum, pismo naukowe i literackie. Warszawa 1900. II, 335-362.
10

O pierwszej Dumie

- Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki 1906, s. 241, 264, 275, 288, 300, 313, 324, 336, 347, 353, 399, 362