Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

?
1

Przechadzka po wystawie

G. Smólski - Dziennik poznański 1891, nr. 115, 116, 117, 120, 122,123, 133, 136, 138
2

Bronzowy jeździec

Puszkin Aleksander - Jutrzenka. Noworocznik warszawski 1843, II, 117-27
3

Русские рукописи XI и XII в. как памятники старославянского языка

Дурново H. - Јужнословенски филолог. Повремени спис за словенску филогију и лингвистику. Београд. IV (1924), 72-75; V (1925-1926), 93-117; VI (1926-1927), 93-117
4

Die älteste Thorner Stadtchronik

Töppen, M. - Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins. Danzig 1900. XLII, 117-181.
5

Zachodnia Słowiańszczyzna

- Tygodnik literacki. Literaturze, sztukom pie̜knym i krytyce poświe̜cony 1840, s. 117, 126, 133
6

Słowianie południowi i ich cywilizacya

Léger Ludwik - Słowianin. Dwutygodnik polityczny 1869, II, 117-122
7

Z dziejów odrodzenia Czech

- Dziennik poznański 1886, nr. 117
8

Nieco o Słowieńcach

Smólski G. - Dziennik poznański 1905, I, nr. 117
9

Małorusini. Polska. Obrazy i opisy

Karłowicz Jan; Jablonowski Aleks. - Lwów 1906, I, 91-117
10

Parę obrazów, parę myśli

Padalica Tad. - Athenaeum. Wilno 1844, V, 52-117