Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

?
1

Matica

Antoni Zaleski - Bibl. War. 1877, II, 377-95
2

Starożytności krzem, zamku

Noworzycki Samuel - Tygodnik petersburski 1845, s. 377-8
3

Z dni słowiańskich w Pradze

- Prawda 1908, s. 365-377
4

Krasnohorska Eliza

Szczęsna - Bluszcz. Pismo tygodniowe illustrowane dla kobiet 1897, s. 377
5

Świetla Karolina

M. Wysłouchowa - Tydzień. Dodatek literacki „Kurjera Lwowskiego” 1899, (VII), 361, 369, 377
6

Oblężenie Kamieńca w powieści i historyi

Sternal Tad. - Niwa. Dwutygodnik naukowy, literacki i artystyczny 1889, s. 347, 360. 377
7

Giacomo Leopardi w stulet. roczn

Vrchlicky Jarosław. (Dr. Emil Frida) - Życie. Tygodnik literacko-naukowy, poświęcony przeważnie sprawom literatury pięknej 1898, s. 377
8

Kremnické školstvo. Príspevky k dejinám osvety na Slovensku. (Pokračovanie a dokončenie).

Křižko, P. - Slovenske Pohľady. Turčianský Svatý Martin 1900. XX 1, 5-11, 14-21; 222-230; 276-289; 331-343; 365-377; 418-432; 479-488; 527-530.
9

Chadży Abrek, p. Stanisław Grudziński

Lermontow Michał - Tygodnik Wielkopolski, czasopismo naukowe, literackie i artystyczne 1872, s. 377-8, 389-90, 401-2, 413
10

Kwestye i stosunki agrarne. Nowa książką księcia Wasilczykowa

Spasowicz Wlodź. - Ateneum Warszawa. 1877, II, 1-23, 377-402; III, 179-205