Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

?
1

Przechadzka po wystawie

G. Smólski - Dziennik poznański 1891, nr. 115, 116, 117, 120, 122,123, 133, 136, 138
2

Chatka

- Tyg. wil. 1816, II, 133,149
3

Szczep wielkoruski

- Słowianin. Dwutygodnik polityczny 1869, II, 133-9
4

Mińsk

Syrokomla Wład. - Teka wileńska. Wilno. 1857, I, 173-232, II. 133-204
5

O. Mrózak

Rejda (Räda), K. H. R. - Časopis Macicy serbskeje. Budyšin 1900. LIII, 130-133.
6

Miestne háje a skazky. (Pokračovanie).

Reuss, Z. A. - Sborník Musealnej spoločnosti. Martin 1900. V 2, 133-151.
7

Zachodnia Słowiańszczyzna

- Tygodnik literacki. Literaturze, sztukom pie̜knym i krytyce poświe̜cony 1840, s. 117, 126, 133
8

Palacki przeciw panslawizmowi

- Kraj. Kraków 1873, nr. 132, 133
9

Olga, księżna ruska

- Tyg. wiel-kop. 1871, s. 109, 121, 133, 146, 157, 169, 181
10

Ein Grabstein in Töplitz bei Rudolfswert

Črnologar, K. - Mittheilungen des Musealvereines für Krain. Laibach 1900 XIII 4-5, 133-134.