Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

?
1

Rok 1863 na Litwie, z rosyjskich źródeł. (Recenzya dzieła rosyjskiego: Śledztwo i sąd nad polskimi powstańcami w kraju północno-zachodnim 1863-64)

- Nowa Reforma. Kraków 1883, nr 18
2

Klub slawiański

- Dziennik poznański 1902, 1, nr. 64
3

O Bazylianach w Humaniu

Wolyniak - Przewodnik naukowy i literacki. Dodatek do 'Gazety Lwowskiej'. Lwów. 1899, s. 456-64, 562-70, 657-64, 744-52, 845-58, 938-46, 1031-43, 1136-82. W odb. Lw. 1899, 8, s. 70
4

Panslawizm

- Nowa Reforma. Kraków 1882, nr. 64, 65
5

Edward Jelinek

- Nowa Reforma. Kraków 1897, nr. 64
6

Słowiańskie starożytności. Rec. E. Bogusławski

- Światowid 1906, s. 64-6
7

Czechy i Rosya

Stodulecki Ksaw. - Przegl. poi 1876-77, I, 241-64
8

Zarysy z nad Bugu.

Kunicki L. - Tygodnik illustrowany 1870, I, 64, 76
9

Объ изученіи славянства

Гротъ, К. - Петербургъ. 1901. 64. - Зам. Č. Zíbrt. Č. L. Х 3, 254.
10

Panslawizm

- Ojczyzna. Dziennik polityczny, literacki i naukowy 1865, nr. 64-8