Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

?
1

Pieśni Słowaków karpackich

- Kozm. krakowskie 1834, 8. 57
2

O publikacyach Hercena

- Wiadom. pol. 1860. s. 57
3

Pieśń Greka

- Dekameron polski. Tom III. 1830 s. 57-9
4

Moskwa i Rzym.

Maurycy Mann - Czas, Dod. 1856, III. 718-57
5

Rolie Michał. Z przeszłości. Okręg rowski, starostwo barskie

- Przew. nauk. 1895, s. 36-48, 132-46, 229-39, 329-36, 449-57, 518-24, 632-41, 722-36, 809-29, 917-39, 1033-41, 1113-57
6

Kollar Jan.

Kaz. Wójcicki - Życiorysy znak. ludzi. 1851, II, 57-61
7

W stepie

Gorkij Maksym - Nowa Reforma. Kraków 1907, nr. 53, 57, 59
8

Przewinienie

- Czas. Dziennik poświęcony polityce krajowej i zagranicznej 1901, nr. 57, 58, 60
9

Polityczne znaczenie Moraw

Koneczny Feliks - Świat słowiański 1906, II, 350-57
10

W wierszu 15. dodaj. Autoreferat tej pracy

- Światowid 1902, s. 247-57